Klej ogniotrwały MORTALEX 20kg

120.00

Klej szamotowy Mortalex 135 to drobnoziarnista zaprawa ogniotrwała przygotowana do bezpośredniego użycia. Maksymalna temperatura stosowania kleju to 1350 °C. Klej nie wymaga uprzedniego przygotowania jak w tradycyjnych zaprawach szamotowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Opis

Klej szamotowy Mortalex 135 to drobnoziarnista zaprawa ogniotrwała przygotowana do bezpośredniego użycia. Maksymalna temperatura stosowania kleju to 1350 °C. Klej nie wymaga uprzedniego przygotowania jak w tradycyjnych zaprawach szamotowych. Wydajność kleju jest ponad 2-krotnie większa od tradycyjnej zaprawy szamotowej.

Właściwości:
Niska zawartość (około 7% wody) pozwala w ciągu bardzo krótkiego czasu na rozpoczęcie procesu wypału, podczas którego następuje właściwe wiązanie ceramiczne. Drobne ziarno poniżej 0,09 mm w ilości ponad 50% do w masie do 0,40 mm pozwala na wysoką oszczędność materiału, ale przede wszystkim zapewnia łączenie elementów ceramicznych bardzo cienką warstwą. Cienka warstwa kleju gwarantuje również szybkie odprowadzenie zawartej w tworzywie wilgoci i zachowanie wymaganej w niektórych konstrukcjach ceramicznych dokładności wymiarowej. Cienka warstwa kleju chroni elementy ceramiczne w miejscach łączenia przed korozją i penetracją gazów oraz pyłów do wnętrza obmurza zwiększając jego trwałość.

Zastosowanie:
Ze względów na swoje własności klej MORTALEX 135 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje temperatura w urządzeniach cieplnych nie przekraczająca 1350 °C i wymurówka głównie wykonana jest z wyrobów glinokrzemianowych o zawartości do 40% AL2O3.

Klej stosuje się do:
– łączenia kształtek przez instalatorów pieco-kominków,
– łączenia kształtek we wszystkich obmurzach, gdzie temperatura pracy nie przekracza 1350 °C,
– łączenia kształtek w obmurzach kotłów energetycznych ze względu na konieczność zachowania dokładności wymiarowych,
– łączenia elementów konstrukcji regałów ceramicznych na wozach tunelowych w przemyśle ceramiki szlachetnej i porcelany elektrotechnicznej

Znajduje przez to również zastosowanie w remontach, modernizacji i budowie domowych urządzeń grzewczych pozwalając na zachowanie pełnej czystości i estetyczności w czasie pracy oraz przyśpiesza prace remontowo-montażowe

Sposób użycia:
Przygotować stanowisko pracy, materiał musi być oczyszczony i odkurzony (nie może zawierać luźnych fragmentów czy pyłów). Po otwarciu opakowania zawartość rozmieszać. Kit nakładać kielnią lub innym narzędziem do wygodnego rozprowadzenia cienkiej warstwy. Wyroby sklejane dokładnie docisnąć uzyskując spoinę zgodną z projektem. Unikać kontaktu kleju ze skórą. Nadmiar kitu zebrać. Po zakończonej pracy szczelnie zamknąć pojemnik. Pojemnik otwarty zużyć w okresie do 24 godzin. Czas wiązania kitu do 12 godzin.

Opakowanie: wiadro 20 kg

Magazynowanie oraz przydatność do użytku:
Opakowanie zapewnia pełne wykorzystanie materiału i przedłużone przechowywanie do 6 miesięcy od daty produkcji. Pojemnik otwarty zużyć w okresie do 24 godzin. Kit należy przechowywać szczelnie zamknięty w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 5 °C  (niedopuszczalne jest przemrożenie)

Informacje dodatkowe

odporność termiczna

1350 °C