EKO_PROJEKT

Pokrótce o ekoprojekcie

W poniższym tekście chciałbym przybliżyć czytelnikowi czym jest ekoProjekt. Jego genezę oraz znaczenie dla nas wszystkich. Na samym początku warto wspomnieć o rozporządzeniu (UE) 2019/1189, które ustanawia ramy ekoprojektu dla kotłów grzewczych jednak możemy wymienić dużą ilość rozporządzeń, począwszy od tyczących spawarek, sprzętu z branży IT czy izolacji domów.

Skrótowo moglibyśmy określić ekoprojekt jak zbiór rozporządzeń, których celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń naszej planety.

W wypadku kotłów grzewczych są to restrykcyjne wymogi o kilku istotnych punktach:

  • Emisja cząstek stałych (PM)
  • Efektywność energetyczna
  • Emisyjne organicznych związków (OGC)
  • Emisja tlenku węgla (CO)
  • Emisje tlenków azotu (NOx)

W zależności od rodzaju źródła ciepła normy jakie muszą spełniać różnią się nieznacznie.

Najważniejszą kwestią o jakiej trzeba wspomnieć to że ekoprojekt obowiązuje od stycznia 2022 co oznacza że prawo wymaga od sprzedaży takich źródeł ciepła spełniających te wymogi.

W naszej szerokiej ofercie mogą Państwo znaleźć wszelkie źródła ciepła, które pozwolą ogrzać się w możliwie najefektywniejszy sposób z myślą o dobru nas wszystkich.

Autor: M. Kaniewski

Udostępnij:
Proponowane produkty firmy Kawmet